Jan Paweł II w naszych sercach. Wybór prac plastycznych i literackich z rejonowych konkursów
o Papieżu Polaku (2006-2011), Staszów 2012