Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy. Refleksje historyczno-teologiczne,
Sandomierz 2013