Scenariusze katechez o błogosławionych i świętych Polakach (wybór), Tarnowskie Góry 2013