Błogosławiony ks. Antoni Rewera (1869-1942). Scenariusze katechez, Sandomierz 2013