Udział księży pochodzących ze Staszowa w powstaniu styczniowym, Sandomierz 2014