W służbie Bogu i dla dobra Ojczyzny. Ks. kan. Wacław Nagrodkiewicz 1904-1992,
Warszawa 2015