Edukacja religijna dzieci i młodzieży w parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie 1918-1939,
Rzeszów 2015