Untitled Document
  Untitled Document
 
 


Książki
:

1.

Parafia Świętego Bartłomieja w Staszowie 1918-2000. Zarys dziejów, Sandomierz 2005.

2.

Parafia pw. Świętego Bartłomieja w Staszowie 1325-2005. Kalendarium wydarzeń, Sandomierz 2006.

3.

Kult Matki Bożej Sulisławskiej w parafii pw. świętego Bartłomieja w Staszowie 1655-2005, Sandomierz 2008.

4.

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Staszowie. Wotum za Papieża - Polaka Jana Pawła II, Sandomierz 2009.

5.

Parafia pw. świętego Bartłomieja w Staszowie w 2010 r. w fotografii i zapisie kronikarskim, Sandomierz 2011.

6.

Jan Paweł II w naszych sercach. Wybór prac plastycznych i literackich z rejonowych konkursów o Papieżu Polaku (2006-2011), Staszów 2012.

7.

Pamiątka dziękczynienia diecezji sandomierskiej za beatyfikację Jana Pawła II, Sandomierz 2012.

8.

Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy. Refleksje historyczno-teologiczne, Sandomierz 2013.

9.

Scenariusze katechez o świętych i błogosławionych Polakach (wybór), Tarnowskie Góry 2013.

10.

Błogosławiony ks. Antoni Rewera (1869-1942). Scenariusze katechez, Sandomierz 2013.

11.

List do moich uczniów z okazji Roku Wiary, Sandomierz 2013.

12.

Kaplica Tęczyńskich w Staszowie. Przyczynek do dziejów obiektu, Sandomierz 2014.

13.

Pamięć i Wdzięczność. Parafia pw. św. Bartłomieja w Staszowie w 2011 r., Sandomierz 2014.

14.

Udział księży pochodzących ze Staszowa w powstaniu styczniowym. Bohaterowie mojej małej Ojczyzny, Sandomierz 2014.

15.

W służbie Bogu i dla dobra ojczyzny. Ks. kan. Wacław Nagrodkiewicz 1904-1992, Warszawa 2015.

16.

Edukacja religijna dzieci i młodzieży w parafii pw. świętego Bartłomieja w Staszowie w latach 1918-1939, Rzeszów 2015.

17. Szkoła początkowa w Staszowie do drugiej połowy XVIII wieku, Sandomierz 2016.
18. Wiara. Skarb, ukryty w Bogu, Sandomierz 2016.
19. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w parafii Staszów w latach 1918-1939, Sandomierz 2018.
20. Józef Jaroń. Legionista, nauczyciel, więzień Kozielska, Sandomierz 2018.
21. Perła Staszowa. Kaplica Matki Bożej Różańcowej, Sandomierz 2018.
22. Jadwiga. Duchowa droga królowej, Sandomierz 2020
23. Kościół pw. świętego Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie, Sandomierz 2020
24. Staszowscy duszpasterze w okresie międzywojennym, Sandomierz 2020
25. Z dziejów pieszych pielgrzymek staszowian do Matki Bożej Sulisławskiej, Sandomierz 2020
26. Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan, Sandomierz 2021

 

Omówienia i recenzje:

1.

Historia Orła Białego, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 24, s. 18.

2.

W Trosce o młode pokolenia, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 8, s. 18.

3.

Młode Pióra, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 51-52, s. 33.

4.

Obrazy ze szkłem i jazzem w tle, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 2, s. 25.

5.

Broń aliantów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 5, s. 25.

6.

Plan miasta Połańca. 740 lat praw miejskich, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 5, s. 23.

7.

O szabli zwanej staszówką, „Monitor Staszowski” 2012, nr 1 (157), s. 18.

Artykuły popularnonaukowe:

a)      artykuły popularnonaukowe opublikowane w czasopismach i Internecie:

1.

Chrześcijanin wobec polityki, „Wychowawca” 1999, nr 11, s. 20.

2.

Narkomania problem nie tylko dorosłych, „Wychowawca” 2000, nr 7-8, s. 18-19.

3.

Niebezpieczna Moda, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2000, nr 35, s. 17.

4.

Narkotyki-dlaczego?, „Wychowawca” 2001, nr 2, s. 19.

5.

Narkotykom NIE!, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 24, s. 19.

6.

Narkotyki - dlaczego?, publikacja z 2001 roku, /www.literka.pl. – Zagrożenia/.

7.

Nauczanie religii w parafii pw. Św. Bartłomieja w Staszowie w latach 1918-2000, publikacja z dn. 23. 07. 2007, /www.szkola.net/.

8.

Metody aktywizujące na katechezie w szkole podstawowej, publikacja z dn. 23. 07. 2007, /www.szkola.net/.

9.

Wykorzystanie środków dydaktycznych na lekcjach religii, publikacja z dn. 23. 07. 2007, /www.szkola.net/.

10.

Prasa młodzieżowa, „Wychowawca” 2008, nr 12 (192), s. 24.

11.

Prasa młodzieżowa, publikacja z dn. 01. 12. 2008 r., /www.propolonia.pl/.

12.

Prasa młodzieżowa, publikacja z dn. 01. 12. 2008 r. /www.obecni.pl/.

13.

Matka Boża Różańcowa z Kaplicy Tęczyńskich w Staszowie, publikacja z dn. 05. 10.
 2012 r. /swbartlomiej.com/.

14.

Z dziejów sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie, publikacja z dn. 26. 10. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

15.

Józef Jaroń – legionista, dyrektor Powszechnej Szkoły nr 2 w Staszowie, żołnierz zamordowany przez NKWD w Katyniu, publikacja z dn. 15. 11. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

16. Początki szkolnictwa w Staszowie, „Goniec Staszowski” nr 4 (2015), s. 7-8.
17. Powstańcy styczniowi ze Staszowa, publikacja z dn. 15. 01. 2016 r. https://prezi.com/wv9i9amdjyol/powstancy-styczniowi-ze-staszowa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy/.
18. Pamięci Józefa Jaronia – nauczyciela, żołnierza i społecznika, „Goniec Staszowski” nr 2 (2016), s. 1-2.


b)     konspekty lekcji, scenariusze lekcyjne i okolicznościowe:

1.

Konspekt katechezy pt. Spotkanie ze Świętą Jadwigą – Królową Polski, Zeszyty Wydawnictwa „Jedność” 2002, nr 2, s. 37-42.

2.

Konspekt katechezy pt. Spotkanie ze Świętą Jadwigą – królową Polski, [w:] Drogi świętości. Scenariusze katechez i przedstawień o najpopularniejszych świętych i błogosławionych t. 1, Kielce 2006, s. 80-87; wydawnictwo „Jedność”.

3.

Prezentacja czasopism katolickich – konspekt katechezy, publikacja z dn. 03. 07. 2007 r., /www.adalex.alpha.pl/.

4.

Konspekt katechezy dla klas IV-VI szkoły podstawowej pt. Święta Jadwiga Królowa, „Wychowawca” 2009, nr 7-8, s. 24-25.

5.

Scenariusz lekcyjny pt. Święty Wojciech – patron Polski, publikacja z dn. 25. 10. 2012 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp/katprakt.php.

6.

Scenariusz lekcyjny pt. Święty Albert – brat Adam Chmielowski, publikacja z dn. 25. 10. 2012 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp/katprakt.php/.

7.

Scenariusz lekcyjny pt. Święta Faustyna Kowalska – apostołka Bożego Miłosierdzia, publikacja z dn. 25. 10. 2012 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp/katprakt.php/.

8.

Scenariusz lekcyjny pt. Święty Jan Paweł II – niestrudzony Apostoł Chrystusa, publikacja z dn. 04. 05. 2015 r. portal edukacyjny /www.edux.pl/.

9.

Scenariusz lekcyjny pt. Apostołka Bożego Miłosierdzia, publikacja z dn. 04. 05. 2015 r. portal edukacyjny /www.edux.pl/.

10.
Scenariusz lekcyjny pt. Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata i grzeszników, publikacja z dn. 05. 11. 2015 r. strona internetowa Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.
11.
Scenariusz lekcyjny pt. Podążamy śladami s. Faustyny Kowalskiej, publikacja z dn. 05. 11. 2015 r. strona internetowa Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.
12. Scenariusz lekcyjny pt. Święta Królowa Jadwiga, publikacja z dn. 01. 03. 2016 r. w serwisie internetowym Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.
13. Scenariusz lekcyjny wraz z prezentacją multimedialną pt. Ks. Władysław Miegoń – męczennik za wiarę, publikacja z dn. 01. 03. 2016 r. w serwisie internetowym Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.

 

c)      programy autorskie:

1.

Program zajęć pozalekcyjnych Koła Misyjnego pt. Dzieci i młodzież pomaga misjom, publikacja z dn. 25. 10. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp/katprakt.php/.

2.

Program zajęć pozalekcyjnych Koła Biblijnego pt. Poznajemy Biblię, publikacja z dn. 25. 10. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp/katprakt.php/.

3.

Program pracy z uczniem zdolnym, publikacja z dn. 04.05.2015 r. portal edukacyjny /www.edux.pl/

4. Program edukacyjny o świętych i błogosławionych Polakach, publikacja z dn. 01. 03. 2016 r. w serwisie internetowym Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.
5. Program organizowania wycieczek w ramach edukacji regionalnej pt. Dziedzictwo kulturowo-duchowe. Pomniki naszej wiary, publikacja z dn. 01. 03. 2016 r. w serwisie internetowym Centrum Edukacji Katechetycznej diecezji sandomierskiej /www.katechizmy.com.pl/.

 

d)     przykłady dobrej praktyki:

1.

Różne oblicza misji – projekt realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych Koła Misyjnego opublikowany jako Przykład Dobrej Praktyki na stronie Internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, publikacja z dn. 23. 12. 2011 r. /http://kuratorium.kielce.pl/8102/dobra- praktyka-publiczna-szkola-podstawowa-nr-2-i-publiczne-gimnazjum-nr-2-w-staszowie/.

2.

Konspekt lekcji oraz prezentacja multimedialna pt. Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń opublikowane na platformie edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach jako dobra praktyka w zastosowaniu innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania w projekcie „Efektywny nauczyciel”. Publikacja z dn. 22. 11. 2012 r. w dziale konspekty lekcji: https://docs.google.com/a/swietokrzyskie.edu.pl/folder/d/0B1QEZkKp7RZITjZ2N1 V5RFlOZkU/edit/.

3.

Projekt edukacyjny – kapitan Józef Jaroń 1900-1940 opublikowany jako Przykład Dobrej Praktyki na stronie Internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, publikacja z dn. 24. 11. 2014 r. http://kuratorium.kielce.pl/10703/dobre-praktyki-w2014-szkoly-podstawowe/.

4. Projekt edukacyjny pt. Powstańcy styczniowi z Ziemi Staszowskiej. Odnalezione życiorysy, opublikowany jako Przykład Dobrej Praktyki na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, publikacja z dn. 16. 03. 2016 r. http://kuratorium.kielce.pl/12894/dobre-praktyki-w-2016-placowki-oswiatowe/.
5. Projekt edukacyjny na temat dziedzictwa Jana Pawła II do realizacji w starszych klasach szkoły podstawowej pt. Jan Paweł II, papież pielgrzym, papież dialogu, „Wychowawca” 2016 nr 10, s. 32.

 

Artykuły publicystyczno – informacyjne:

a)      artykuły opublikowane w czasopismach:

1.

Kościół pw. Ducha Świętego w Staszowie, „Posłaniec Ducha Świętego” 2000, nr 6/41, s. 25.

2.

Staszowskie Cmentarze, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2000, nr 45, s. 18.

3.

Firma zatrudni?, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 3, s. 18.

4.

Trzeci Maj, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 20, s. 17.

5.

Trud budowy, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 23, s. 17.

6.

Ekologiczna inwestycja, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 28, s. 17.

7.

Dar kapłaństwa, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 28, s. 17.

8.

W powodzi łez, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 32, s. 17.

9.

Święci polnych dróg, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 36, s. 18.

10.

Mniej zanieczyszczeń, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 38, s. 17.

11.

Artyści Dzieciom Niepełnosprawnym, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 42, s. 16.

12.

Uroczyście w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 43, s. 16.

13.

Biesiada Rodzinna, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 44, s. 18.

14.

Stawiany za wzór i autorytet, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 45, s. 18.

15.

Śladami Marszałka, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 46, s. 18.

16.

Maryja-Nieustająca Pomoc, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 46, s. 18.

17.

Sto lat OSP w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 48, s. 17.

18.

Ignacy Jan Paderewski patronem staszowskiej szkoły, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 48, s. 17.

19.

Egzotyka w Kurozwękach, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2001, nr 49, s.18.

20.

Pierwsze w Polsce stado bizonów amerykańskich, „Goniec Staszowski” 2001, nr 9/135,
s. 9.

21.

Budowanie bez barier, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 2, s. 25.

22.

Będzie Praca, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 3, s. 24.

23.

Inicjatywa godna naśladowania, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 10, s. 24.

24.

W Trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 16, s. 25.

25.

Więź z ziemią rodzinną, „Goniec Staszowski” 2002, nr 6, s. 9.

26.

Poloneza czas zacząć, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 18, s. 25.

27.

Medytując nad ikoną, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 29, s. 24.

28.

Staszowskie kuranty, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 31, s. 24.

29.

Książki dla Ukrainy, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 31, s. 24.

30.

Herbowy powiat, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 32, s. 25.

31.

Promem z Winnicy do Glin Małych, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 32, s. 25

32.

Śladami Ojców Eremitów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 33, s. 28.

33.

Praca dla Boga, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 34, s. 24.

34.

Rytwiański odpust, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 35, s. 26.

35.

Świątynia woła o ratunek, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 36, s. 24.

36.

Jubileusz kapłaństwa, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 36, s. 24.

37.

Energia czerpana z wiatru, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 38, s. 25.

38.

Piłkarski festyn, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 41, s. 25.

39.

Staszowskie organy, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 41, s. 25.

40.

Z pielgrzymką do pustelni, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 43, s. 25.

41.

Dziękując za ten pontyfikat, Gość Niedzielny– Sandomierz 2002, nr 44, s. 24.

42.

Sztandar dla powiatu, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 44, s. 25.

43.

Mostowe porozumienie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 45, s. 25.

44.

Patrol z owczarkiem, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 46, s. 25.

45.

Młodzieżowe boiska, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 50, s. 25.

46.

Dar zza oceanu, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 11, s. 25.

47.

Więcej czytają, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 11, s. 25.

48.

Na drodze negocjacji i dialogu, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 15, s. 24.

49.

Krakowska Akademia Ekonomiczna w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003,
 nr 26, s. 25.

50.

Nieobojętna wobec cierpienia, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 33, s. 25.

51.

Uczczono pamięć ks. Władysława Miegonia, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003,
nr 34, s. 24.

52.

Remont najstarszej świątyni staszowskiej, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 34,
 s. 24.

53.

Współpraca z Afryką, „Gość Niedzielny – Sandomierz 2003”, nr 35, s. 25.

54.

W wędrówce do Pani Sulisławskiej, „Powiat Staszowski” 2003, nr 11/12, s. 32.

55.

Kronikarz i fotograf Legionów, „Powiat Staszowski” 2003, nr 13, s. 16-17.

56.

Słów kilka o staszowskich świątyniach, „Powiat Staszowski” 2003, nr 13, s. 27.

57.

Pierwszy kapelan Marynarki Wojennej, „Powiat Staszowski” 2003, nr 13, s. 28.

58.

Święto radości i dziękczynienia za plony, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 38,
s. 24.

59.

Królowa Jadwiga w Połańcu, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 44, s. 24.

60.

Wpatrzeni w Jana Pawła II, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2003, nr 44, s. 27.

61.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 96 (2003), nr 6-7.

62.

Z życia diecezji, Kronika Diecezji Sandomierskiej Rok 96 (2003), nr 8-9.

63.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 96 (2003), nr 10-11.

64.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 96 (2003), nr 12.

65.

Dofinansowana filantropia, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 6, s. 25.

66.

Powstańczy akcent w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 10, s. 27.

67.

Wspólnie można więcej, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 11, s. 25.

68.

Grosik dla misjonarza, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 11, s. 26.

69.

Grosik dla misjonarza, „Monitor Staszowski” 2004, nr 4, s. 5.

70.

Plato dla firm, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 12, s. 25.

71.

Golgota z okolic Staszowa, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 15, 31.

72.

Nowy krzyż w sercach parafian, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 17, s. 26.

73.

Zapomniany krzyż, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 22, s. 27.

74.

Szkolili o AIDS i narkomanii, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 27, s 4.

75.

Krzyż już stoi, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 32, s. 4.

76.

Miłosierdziem darzyły każdego, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 33, s. 7.

77.

Rowerem do Ujazdu, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 34, s. 7.

78.

Dzień Polski Podziemnej, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 42, s. 6.

79.

Święto Strażaków w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2004, nr 51, s. 5.

80.

W intencji Papieża i rodziny, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2005, nr 2, s. 7.

81.

Mali Misjonarze, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2005, nr 4, s. 3.

82.

Wdzięczni Bogu. W 25. rocznicę narodzin „Solidarności”, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2005, nr 28, s. 3.

83.

Sanktuarium modlitwy w intencji Jana Pawła II. Modlitewny dar, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2005, nr 44, s. 7.

84.

Jan Paweł II patronem Przedszkola nr 3 w Staszowie. Uczcie się kochać Boga, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2005, nr 45, s. 3.

85.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 98 (2005), nr 9-10.

86.

Akcje wspierania misji. Dzieciom Afryki, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2006, nr 3, s. 7.

87.

Dzieciom Afryki, „Monitor Staszowski” 2006, nr 1, s. 16.

88.

Remont Kaplicy Tęczyńskich, „Monitor Staszowski” 2006, nr 1, s. 17.

89.

Renowacja kaplicy Tęczyńskich. Ołtarze u konserwatorów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2006, nr 4, s. 3.

90.

Pozostał z nami, by żyć inaczej w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, „Powiat Staszowski” 2006, nr 22, s. 26.

91.

Znak Ofiarnej Miłości, „Powiat Staszowski” 2006, nr 22, s. 26.

92.

Ornat Jana Pawła II w staszowskim kościele Ducha Świętego. Znak Ofiarnej Miłości, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2006, nr 11, s. 1.

93.

Piesza pielgrzymka staszowian do Sulisławic. 186 razy do Sulisławskiej Pani, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2006, nr 28, s. 7.

94.

Święto chleba w Staszowie. Narkotykom powiedzieli – nie!, Gość Niedzielny – Sandomierz 2006, nr 35, s. 1.

95.

Akcja na rzecz wsparcia ojca Piotra Kalicińskiego. Wigilijny dar serca, Gość Niedzielny – Sandomierz” 2006, nr 24/31, s. 3.

96.

Malowali i śpiewali dla kolegów. Serce dla serca, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007,  nr 13, s. 1.

97.

Druga rocznica śmierci Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej. Pamiętamy i będziemy pamiętać, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 15, s. 6.

98.

Pamiętam Staszów – rozmowa z ks. prałatem Henrykiem Kozakiewiczem proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja i kustoszem kościoła pw. Ducha Świętego w Staszowie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 21, s. 6.

99.

Niecodzienne bierzmowanie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 22, s. 2.

100.

Powrót nabożeństw. Staszowianie podziwiają efekt prac konserwatorów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 30, s. 1.

101.

Odpustowa loteria, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 36, s. 2.

102.

Świętowali staszowscy policjanci. Sztandar dla Policji, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 37, s. 7.

103.

Remont przynosi zaskakujące odkrycia. Unikatowe malowidła, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2007, nr 50, s. 6.

104.

Świąteczna pomoc misjonarzom pochodzącym ze Staszowa. Bożonarodzeniowy dar serca, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2008, nr 1, s. 6.

105.

Koło misyjne w Staszowie. Otwierać serca dla Jezusa, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2008, nr 2, s. 8.

106.

Wielowiekowa adoracja, Tygodnik Nadwiślański” 2008, nr 33, s. 14.

107.

Zaproszenie do lektury, „Monitor Staszowski” 2008, nr 133 lipiec – sierpień, s. 31.

108.

Uroczystości odpustowe w Staszowie, „Monitor Staszowski” 2008, nr 133, lipiec – sierpień, s. 30.

109.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 101 (2008), nr 1-2.

110.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 101 (2008), nr 3-4.

111.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 101 (2008), nr 11-12.

112.

Chrystus połamany, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2009, nr 18, s. 2.

113.

Zagrali dla Papieża. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Staszowa, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2009, nr 31, s. 8.

114.

Dęby pamięci. W hołdzie nauczycielom katyńczykom, „Gość Niedzielny – Sandomierz 2009”, nr 47, s. 8.

115.

Górnicze święto w Staszowie. Siła z Eucharystii, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2009,
 nr 50 , s. 1.

116.

Pomoc misjonarzom, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2009, nr 51/791, s. 2.

117.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 1-2.

118.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 3-4.

119.

Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 5-6.

120.

Zapraszamy do konkursu, Extra Powiśle” 2010, nr 21, s. 5.

121.

Papieski konkurs, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 9, s. 2.

122.

Papież pokoju i pojednania, „Extra Powiśle” 2010, nr 27, s. 3.

123.

Konkurs o Papieżu Janie Pawle II, „Monitor Staszowski” 2010, nr 2 (144), s. 14.

124.

Papież pokoju i pojednania, „Extra Powiśle” 2010, nr 28, s. 4.

125.

Prace uczniów ze staszowskiej <dwójki> znalazły się w almanachu o Janie Pawle II. Almanach ze staszowskim akcentem, „Extra Powiśle” 2010, nr 29, s. 3.

126.

Młodzież misjonarzom, Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 13, s. 2.

127.

Pielgrzymki do sanktuariów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 14, s. 2.

128.

Młodzi plastycy ze Staszowa w hołdzie Janowi Pawłowi II. Bukiety miłości, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 15, s. 7.

129.

Pogrążeni w żałobie i modlitwie. Staszów, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 16,
 s. 2-3.

130.

Akcja charytatywna staszowskich gimnazjalistów. Uczniowie dzieciom, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 17, s. 3.

131.

Staszowska <Dwójka> w hołdzie Janowi Pawłowi II, „Monitor Staszowski” 2010, nr 4,
s. 16.

132.

W Staszowie podsumowano konkursy papieskie. Papież pokoju i pojednania, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 22, s. 7.

133.

Staszów. Poetycki sukces, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 24, s. 2.

134.

Nieustająca Opiekunka staszowian. Obraz na rusztowaniach, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 27, s. 6.

135.

Uczniowie z <Dwójki> na kongresie w Częstochowie, „Monitor Staszowski” 2010, nr 5,
 s. 21.

136.

Staszowianie są zachwyceni św. Bartłomiejem. Poświęcenie za rok, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 32, s. 8.

137.

Wielkie święto, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 35, s. 2.

138.

Uczczono żołnierzy, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 40, s. 2.

139.

Relikwie dla kaplicy. Pod opieką świętej, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 42, s. 6.

140.

Dziękowali za renowację kościoła, „Monitor Staszowski” 2010, nr 7, s. 21.

141.

W intencji małżonków, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2010, nr 43, s. 2.

142.

Z Austrii ze złotem i srebrem, „Extra Powiśle” 2010, nr 57, s. 1 i s. 6.

143.

Śladami bolesnej historii, „Extra Powiśle” 2010, nr 57, s. 4.

144.

Misjonarz ze Staszowa, „Extra Powiśle” 2010, nr 58, s. 2.

145.

Staszowska <Dwójka> uczciła pamięć patrona szkoły, wybitnego patrioty Ignacego Jana Paderewskiego. Wielki pianista i wielki polityk, „Extra Powiśle” 2010, nr 60, s. 6.

146.

Ślady historii. Dokumenty o Staszowie w zbiorach Archiwum Kapituły Sandomierskiej, „Extra Powiśle” 2010, nr 65, s. 5.

147.

Niecodzienny Gość, „Extra Powiśle” 2010, nr 65, s. 6.

148.

400 lat pod opieką Maryi, „Monitor Staszowski” 2010, nr 9, s. 20.

149.

Wyróżnienie w konkursie papieskim, „Monitor Staszowski” 2010, nr 9, s. 21.

150.

Staszów. Caritas ruszyła w szkole, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2011, nr 1, s. 2.

151.

Spotkanie z Misjonarzem, „Monitor Staszowski” 2011, nr 1, s. 22.

152.

Dokumenty o Staszowie w zbiorach…, „Monitor Staszowski” 2011, nr 1, s. 27.

153.

List do Papieża. Młodzież ze Staszowa dziękuje papieżowi Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II, „Extra Powiśle” 2011, nr 76, s. 3.

154.

Szósta edycja konkursu o papieżu Janie Pawle II, „Monitor Staszowski” 2011, nr 2, s. 15.

155.

Kiermasz wielkanocny dla Darii, „Monitor Staszowski” 2011, nr 2, s. 24.

156.

Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży, „Monitor Staszowski” 2011, nr 3 (154), s. 19.

157.

Komórka na misje, „Monitor Staszowski” 2011, nr 3 (154), s. 14.

158.

Nauczyciele u Maryi, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2011, nr 29, s. 2.

159.

Rolnicze i rzemieślnicze dożynki. Staszowski Dzień Chleba, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2011, nr 36, s. 3.

160.

Odpust ku czci świętego Bartłomieja, „Monitor Staszowski” 2011, nr 4 (155), s. 13.

161.

Dzieci z Wiśniowej wypoczywały w Bułgarii, „Monitor Staszowski” 2011, nr 4 (155),  
s. 25.

162.

Mikołajkowy koncert, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2011, nr 48, s. 2.

163.

Pomnik Adama Bienia, „Monitor Staszowski” 2011, nr 5 (156), s. 12.

164.

Mikołajkowy koncert dla dzieci z Łoniowa, „Monitor Staszowski” 2011, nr 5 (156), s. 21.

165.

Lekcja patriotyzmu w staszowskiej <Dwójce>, „Monitor Staszowski” 2011, nr 5 (156),
s. 23.

166.

166. Wyróżniona bombka, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 1, s. 1.

167.

Betlejemskie światło pokoju w Wiśniowej, „Monitor Staszowski” 2012, nr 1 (157), s. 18.

168.

Uczniowie z <Dwójki> dla szpitala misyjnego, „Monitor Staszowski” 2012, nr 1 (157),
s. 24.

169.

Miłosz Legawiec ze staszowskiej <Dwójki> wyróżniony w Lublinie, „Monitor Staszowski” 2012, nr 1 (157), s. 24

170.

Młodzież w wielkopostnym spektaklu, „Monitor Staszowski” 2012, nr 1 (157), s. 27.

171.

Ministranckie podsumowanie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 25, s. 2.

172.

Zakręceni dla dobra, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 27, s. 2.

173.

Piknik nad Czarną, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 29, s. 2.

174.

Będzie gdzie pływać, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 37, s. 2.

175.

Nowa grupa duszpasterska przy papieskim sanktuarium. Staszowskie pokolenie, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 42, s. 6.

176.

Staszowskie pokolenie JP II, „Niedziela Sandomierska” 2012, nr 42, s. 1.

177.

Wyśpiewane prezenty, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2012, nr 51-52, s. 2.

178.

<Jutrzenka> dla najmłodszych, „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2013, nr 6, s. 2.

179.

Czas na misterium, „Niedziela Sandomierska” 2013, nr 11, s. 3.

180.

Spotkanie z misjonarzem, „Niedziela Sandomierska” 2016, nr 44, s. 3.

 

b)     artykuły opublikowane w Internecie:

1.

Dzień Patrona LO w Staszowie, publikacja z dn. 28. 05. 2000 r., /www.sandomierz.opoka. org.pl/.

2.

Pielgrzymka do Sulisławic, publikacja z dn. 29. 06. 2003 r., /www.sandomierz.opoka. org.pl/.

3.

Uczczono pamięć ks. Władysława Miegonia, publikacja z dn. 10. 08. 2003 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

4.

Remont najstarszej świątyni staszowskiej, publikacja z dn. 11. 08. 2003 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

5.

Święto radości i dziękczynienia za plony, publikacja z dn. 07. 09. 2003 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

6.

Wpatrzeni w Jana Pawła II, publikacja z dn. 16. 10. 2003 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

7.

Królowa Jadwiga w Połańcu, publikacja z dn. 16. 10. 2003 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

8.

25. rocznica narodzin Solidarności, publikacja z dn. 17. 06. 2005 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

9.

Wigilijny dar serca, publikacja z dn. 15. 12. 2006 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

10.

Koło Misyjne, publikacja z dn. 15. 12. 2006 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

11.

W Staszowie odkryte zostały nieznane dotąd freski, publikacja z dn. 16. 11. 2007 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

12.

Staszów: Świąteczna pomoc misjonarzom, publikacja z dn. 19. 12. 2007 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

13.

Staszów: Szkolne Koło Misyjne ma 4 lata, publikacja z dn. 29. 12. 2007 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

14.

Kult Matki Bożej Sulisławskiej w Staszowie, publikacja z dn. 04. 08. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

15.

Piękno staszowskiego kościoła Św. Bartłomieja, publikacja z dn. 24. 08. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

16.

Dzień Chleba w Staszowie, publikacja z dn. 24. 08. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

17.

Sukces w ogólnopolskim konkursie, publikacja z dn. 07. 10. 2008 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

18.

Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym o Janie Pawle II, publikacja z dn. 09. 10. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

19.

Modlitwa za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, publikacja z dn. 16. 10. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

20.

Staszów modlił się za Jana Pawła II, publikacja z dn. 16. 10. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

21.

Spotkanie z o. Arkadiuszem, misjonarzem na Syberii, publikacja z dn. 31. 10. 2008 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

22.

Jasełka w klasie II „b” publikacja z dn. 19. 12. 2008 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

23.

Zapraszamy do konkursu o Papieżu Janie Pawle II, publikacja z dn. 25. 01. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

24.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie o Papieżu Janie Pawle II, publikacja z dn. 26. 01. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

25.

Kolejne prace w kościele św. Bartłomieja zakończono, publikacja z dn. 25. 01. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

26.

Z jasełkami w przedszkolu, publikacja z dn. 31. 01. 2009, /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

27.

Wielkanocna pomoc dla dzieci z Łoniowa, publikacja z dn. 22. 04. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

28.

Spektakl <Chrystus Połamany> w kościele w Staszowie, publikacja z dn. 19. 04. 2009 r. /swbartlomiej.com/.

29.

Spektakl <Chrystus Połamany> w kościele w Staszowie, publikacja z dn. 22. 04. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

30.

Konkurs <Jan Paweł II Papież – Pielgrzym>, publikacja z dn. 15. 04. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

31.

Konkurs Papieski rozstrzygnięty – podsumowanie IV edycji konkursu, publikacja z dn. 16. 04. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

32.

Komputer dla Anity, publikacja z dn. 20. 05. 2009 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

33.

Młodzież ze Staszowa zagrała dla Benedykta XVI, publikacja z dn. 01. 07. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

34.

Uroczystość z okazji świętego Bartłomieja – patrona parafii, publikacja z dn. 24. 08. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

35.

Dożynki w Staszowie, publikacja z dn. 25. 08. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

36.

Staszów pamięta – uroczystości 31. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, publikacja z dn. 16. 10. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

37.

Msza święta w intencji <staszowskiej dwójki>, publikacja z dn. 6. 11. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

38.

Msza święta w intencji nauczycieli i uczniów <staszowskiej dwójki>, publikacja z dn. 7. 11. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

39.

U świętej Barbary w Staszowie, publikacja z dn. 4. 12. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

40.

Adwentowa pomoc misjonarzom ze Staszowa, publikacja z dn. 6. 12. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

41.

Pomoc misjonarzom z naszej parafii, publikacja z dn. 6. 12. 2009 r., /swbartlomiej.com/.

42.

U świętej Barbary, publikacja z dn. 8. 12. 2009 r., /swietabarbara.pl/.

43.

Bożonarodzeniowe dary dla dzieci, publikacja z dn. 21. 12. 2009 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

44.

Piąta edycja konkursu o papieżu Janie Pawle II – zaproszenie, publikacja z dn. 22. 02. 2010 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

45.

Staszowska młodzież dla misjonarzy w Papui i Nowej Gwinei, publikacja z dn. 22. 03. 2010 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

46.

Modlitwa w intencji staszowskich rzemieślników, publikacja z dn. 21. 03. 2010 r., www.sandomierz.opoka.org.pl

47.

Nasi w Almanachu o Janie Pawle II, publikacja z dn. 31. 03. 2010 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

48.

Prace uczniów ze Staszowa w Almanachu o Janie Pawle II, publikacja z dn. 31. 03. 2010 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

49.

Droga krzyżowa ulicami miasta, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

50.

W intencji rzemieślników, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

51.

Misjonarzom w Papui Nowej Gwinei, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com.

52.

Prace uczniów z <dwójki> w Almanachu o Janie Pawle II, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

53.

Z pielgrzymką do miejsc świętych w Polsce, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

54.

W modlitwie razem, publikacja z dn. 10. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

55.

Dziękczynienie za 485 lat naszego miasta, publikacja z dn. 11. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

56.

Pamiętamy o pomordowanych na Wschodzie, publikacja z dn. 16. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

57.

Dziękczynienie za 485 lat miasta Staszowa, publikacja z dn. 11. 04. 2010 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

58.

Dzień kapłański w naszym dekanacie, publikacja z dn. 20. 04. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

59.

219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja, publikacja z dn. 04. 05. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

60.

Rozstrzygnięcie 5. edycji konkursu o Janie Pawle II, publikacja z dn. 7. 05. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

61.

Konkurs o Papieżu Janie Pawle II rozstrzygnięty, publikacja z dn. 11. 05. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

62.

Modlitwa o dar beatyfikacji Jana Pawła II. Uroczystości w dniu 13 maja, publikacja z dn. 13. 05. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

63.

Koło misyjne z <Dwójki> na kongresie w Częstochowie, publikacja z dn. 29. 05. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

64.

Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki, publikacja z dn. 06. 06. 2010 r., /swbartlomiej.com/.

65.

Przyjęliśmy pielgrzymów z Zamościa, publikacja z dn. 10. 08. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

66.

Wyróżnienie dla Jakuba w Konkursie Papieskim, publikacja z dn. 22. 10. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

67.

Obchodziliśmy Dzień Misyjny, publikacja z dn. 26. 10. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

68.

Z Austrii ze złotem i srebrem, publikacja z dn. 29. 10. 2010 r. /staszow.com/.

69.

Śladami bolesnej historii, publikacja z dn. 30. 10. 2010 r. /staszow.com/.

70.

Pamiętamy o Powstańcach Styczniowych, publikacja z dn. 05. 11. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

71.

Święto staszowskiej <dwójki>, publikacja z dn. 7. 11. 2010 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

72.

Misjonarz ze Staszowa, publikacja z dn. 12. 11. 2010 r. /staszow.com/.

73.

Uroczystości rocznicowe naszej szkoły, publikacja z dn. 14. 11. 2010 r. /www.paderewski. edukacja.strefa.pl/.

74.

Tydzień Biblijny w staszowskiej <dwójce>, publikacja z dn. 25. 11. 2010 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

75.

Obchodziliśmy Tydzień Biblijny, publikacja z dn. 03. 12. 2010 r. /www.paderewski. edukacja.strefa.pl/.

76.

Podsumowanie konkursu o biskupie Mikołaju, publikacja z dn. 03. 12. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

77.

Spotkanie z misjonarzem z Kamerunu, publikacja z dn. 10. 12. 2010 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

78.

Misjonarz z Kamerunu, publikacja z dn. 10. 12. 2010 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

79.

W Staszowie powstało szkolne koło Caritas, publikacja z dn. 18. 12. 2010 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

80.

Roraty z Pismem Świętym, publikacja z dn. 22. 12. 2010 r. /swbartlomiej.com/.

81.

Ślady historii, publikacja z dn. 25. 12. 2010 r. /staszow.com/.

82.

Niecodzienny Gość, publikacja z dn. 25. 12. 2010 r. /staszow.com/.

83.

6. edycja konkursu o Papieżu Janie Pawle II – zaproszenie, publikacja z dn. 25. 03. 2011/ staszow.pl/.

84.

Staszów: znaczki dla misjonarzy, publikacja z dn. 21. 03. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

85.

Kartki i palmy dla Darii, publikacja z dn. 10. 04. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

86.

Akcja charytatywna dla Darii, publikacja z dn. 13. 04. 2011 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

87.

Młodzież ze Staszowa w akcji komórka na misje, publikacja z dn. 15.05. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

88.

Komórka na misje, publikacja z dn. 17. 05. 2011 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

89.

Wyniki konkursu <Jan Paweł II – droga do świętości>, publikacja z dn. 22. 05. 2011 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

90.

6. rocznica śmierci Jana Pawła II, /swbartlomiej.com/.

91.

Akcja charytatywna dla Darii, /swbartlomiej.com/.

92.

Znaczki dla misjonarzy, /swbartlomiej.com/.

93.

Młodzież z naszej parafii dziękuje za beatyfikację Jana Pawła II, /swbartlomiej.com/.

94.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3. Maja, /swbartlomiej.com/.

95.

Akcja komórka na misje, /swbartlomiej.com/.

96.

Wyniki konkursu Jan Paweł II – droga do świętości, /swbartlomiej.com/.

97.

Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży, /swbartlomiej.com/.

98.

Diecezjalna Uroczystość Dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II, /swbartlomiej.com/.

99.

Święto Ludowców, /swbartlomiej.com/.

100.

Pielgrzymka <Nauczycielskiej Solidarności> na Jasną Górę, publikacja z dn. 04. 07. 2011 r. /swbartlomiej.com/.

101.

191. piesza pielgrzymka staszowian do Sulisławic, publikacja z dn. 03. 07. 2011 r. /www. sandomierz.opoka.org.pl/.

102.

Pielgrzymka z diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Staszowie, /swbartlomiej.com/.

103.

Odpust parafialny – 24. 08. 2011 r., /swbartlomiej.com/.

104.

Dzień Chleba i dożynki – 28. 08. 2011 r., /swbartlomiej.com/.

105.

Pielgrzymka staszowian na Jasną Górę, /swbartlomiej.com/.

106.

Wizyta ks. biskupa z RPA, /swbartlomiej.com/.

107.

Czuwanie modlitewne, /swbartlomiej.com/.

108.

Młodzież ze Staszowa na 14. Dniu Młodych Diecezji Sandomierskiej, /swbartlomiej.com/.

109.

35. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, /swbartlomiej.com/.

110.

Medal <Mater Verdi> dla ks. prałata Henryka Kozakiewicza, proboszcza parafii pw. świętego Bartłomieja w Staszowie, /swbartlomiej.com/.

111.

Czuwanie modlitewne w intencji misjonarzy, publikacja z dn. 16. 09. 2011 r. /www. sandomierz.opoka.org.pl/.

112.

35. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, publikacja z dn. 19. 09. 2011 r. /www. sandomierz.opoka.org.pl/.

113.

Dzień Papieski w PSP nr 2 w Staszowie, publikacja z dn. 07. 10. 2011 r. /www. Sandomierz.opoka.org.pl/.

114.

W 33. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, publikacja z dn. 23. 10. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

115.

Dzień Papieski, /swbartlomiej.com/.

116.

33. rocznica inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, /swbartlomiej.com/.

117.

Tydzień Misyjny, /swbartlomiej.com/.

118.

Tydzień misyjny w sanktuarium bł. Jana Pawła II, publikacja z dn. 27. 10. 2011 r. /www. sandomierz.opoka.org.pl/.

119.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty w oczach dzieci i młodzieży, publikacja z dn. 30. 10. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

120.

Ku czci Ignacego Jana Paderewskiego, /swbartlomiej.com/.

121.

Podsumowanie konkursu o błogosławionej Matce Teresie z Kalkuty, /swbartlomiej.com/.

122.

Święto Niepodległości, /swbartlomiej.com/.

123.

Charytatywny koncert Serce Sercu, /swbartlomiej.com/.

124.

Młodzież z <Dwójki> dla niepełnosprawnego kolegi, /swbartlomiej.com/.

125.

Nowi lektorzy w dekanacie Staszów, /swbartlomiej.com/.

126.

Koncert charytatywny Serce Sercu, publikacja z dn. 20. 11. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

127.

Obrzęd błogosławieństwa lektorów w sanktuarium bł. Jana Pawła II, publikacja z dn. 11. 12. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

128.

Młodzież dla niepełnosprawnego kolegi, publikacja z dn. 11. 12. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

129.

Charytatywna akcja Szkolnego Kola Caritas, publikacja z dn. 18. 12. 2011 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

130.

Dary dla chorych ze szpitala misyjnego, publikacja z dn. 12. 02. 2012 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

131.

Pomoc dla szpitala misyjnego. Uczniowie z <Dwójki> pomogli chorym ze szpitala misyjnego, publikacja z dn. 13. 02. 2012 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

132.

Ks. Biskup Edward Frankowski w <Dwójce>, publikacja z dn. 13. 02. 2012 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

133.

Wizytacja ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego w „Dwójce”, publikacja z dn. 13. 02. 2012 r. /staszow.pl/.

134.

<Mój Chrystus połamany> w Wiązownicy, publikacja z dn. 26. 02. 2012 r. /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

135.

Obchody Dnia Żołnierza Wyklętego, publikacja z dn. 01. 03. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

136.

Staszowska fara w oczach młodych artystów, publikacja z dn. 04. 03. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

137.

Namalowali kościół św. Bartłomieja, publikacja z dn. 07. 03. 2012 r. /www.paderewski. edukacja.strefa.pl/.

138.

Podarowali książki chorym dzieciom, publikacja z dn. 19. 03. 2012 r. /www.paderewski. edukacja.strefa.pl/.

139.

Zaproszenie do konkursu o Janie Pawle II, publikacja z dn. 28. 03. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

140.

Wspomnienie o Janie Pawle II i prezentacja książki, publikacja z dn. 28. 03. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

141.

Etap dekanalny Konkursu Wiedzy Biblijnej, publikacja z dn. 18. 04. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

142.

Uczeń PSP nr 2 w Staszowie laureatem dekanalnego konkursu, publikacja z dn. 22. 04. 2012 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

143.

Młodzież z dekanatu staszowskiego w Zakopanem, publikacja z dn. 30. 04. 2012 r., www.sandomierz.opoka.org.pl/.

144.

Wieczór maryjny z Janem Pawłem II, publikacja z dn. 12. 05. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

145.

W sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie podsumowano papieskie konkursy, publikacja z dn. 15. 05. 2012 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

146.

Pierwsza Komunia Święta uczniów klas drugich, publikacja z dn. 15. 05. 2012 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

147.

Wieczornica z okazji Dnia Matki, publikacja z dn. 26. 05. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

148.

Uczniowie z <Dwójki> w dekanalnym konkursie <Mam talent>, publikacja z dn. 03. 06. 2012 r. /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

149.

Młodzież z dekanatu w Zakopanem, publikacja z dn. 24. 06. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

150.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, publikacja z dn. 24. 06. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

151.

Pierwsza Komunia Święta, publikacja z dn. 24. 06. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

152.

Wieczór Maryjny z Janem Pawłem II, publikacja z dn. 24. 06. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

153.

Młodzież z dekanatu staszowskiego dla swoich mam, publikacja z dn. 24. 06. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

154.

Pomnik Jana Pawła II przy Publicznym Przedszkolu Nr 3, publikacja z dn. 06. 07. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

155.

Liturgiczna Służba Ołtarza w Rakowie, publikacja z dn. 06. 07. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

156.

Staszowianie podziękowali Proboszczowi za 36 lat kapłańskiej posługi, publikacja z dn. 06. 07. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

157.

Ks. kan. Szczepan Janas nowym proboszczem w Staszowie, publikacja z dn. 19. 07. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

158.

Święty Bartłomiej – patron kościoła i parafii, publikacja z dn. 15. 08. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

159.

Odpust parafialny, publikacja z dn. 04. 09. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

160.

Dzień Chleba, publikacja z dn. 04. 09. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

161.

Wdzięczni za dar wychowania, publikacja z dn. 19. 09. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

162.

W staszowskiej <Dwójce> o ks. Piotrze Skardze, publikacja z dn. 26. 09. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

163.

Staszowskie <Pokolenie JPII>, publikacja z dn. 20. 09. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

164.

Pokolenie Jana Pawła II, publikacja z dn. 05. 10. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

165.

W Staszowie oddano hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, publikacja z dn. 19. 10. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

166.

W hołdzie błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce, publikacja z dn. 26. 10. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

167.

Staszowskie pokolenie JP II, publikacja z dn. 30. 10. 2012 r., /www.niedziela.pl/numer2012/42/.

168.

Różańce dla misji w Mpunde, publikacja z dn. 18. 11. 2012 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

169.

Misyjny turniej w Dwójce, publikacja z dn. 19. 11. 2012 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

170.

Dwójka obchodziła dni patrona szkoły, publikacja z dn. 25. 11. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

171.

Mikołajkowy koncert i nagrody od Świętego, publikacja z dn. 06. 12. 2012 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

172.

Mikołajkowy koncert, publikacja z dn. 06. 12. 2012 r., /www.sandomierz.gosc.pl/.

173.

Rycerze Kolumba gościli w Staszowie, publikacja z dn. 16.12. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

174.

Najpiękniejsze szopki ze Staszowa, publikacja z dn. 22. 12. 2012 r., /www.sandomierz.gosc.pl/.

175.

Wyróżniona szopka, publikacja z dn. 16. 01. 2012 r. /swbartlomiej.com/.

176.

Szopki uczniów z Dwójki w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Staszowie, publikacja z dn. 23. 01. 2013 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

177.

Szopka Martyny Rogali zdobyła wyróżnienie, publikacja z dn. 23. 01. 2013 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

178.

<Jutrzenka> dla najmłodszych, publikacja z dn. 28. 01. 2013 r., /www.sandomierz.gosc.pl/.

179.

Staszowska <Jutrzenka> pomoże najmłodszym, publikacja z dn. 28. 01. 2013 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

180.

Z działalności Szkolnego Koła Misyjnego, publikacja z dn. 10. 02. 2013 r. /swbartlomiej.com/.

181.

Pamięci powstańców styczniowych, publikacja z dn. 23. 02. 2013 r. /swbartlomiej.com/.

182.

Młodzież z <Wyszyńskiego> w misterium wielkopostnym, publikacja z dn. 06. 03. 2013 r. /swbartlomiej.com/.

183.

Misterium wielkopostne w Staszowie, publikacja z dn. 01. 03. 2013 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

184.

Staszowski konkurs wielkopostny, publikacja z dn. 01. 03. 2013 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

185.

Dekanalny konkurs wielkopostny, publikacja z dn. 17. 03. 2013 r. /swbartlomiej.com/.

186.

Konkurs wielkopostny. Iza i Jakub zdobyli pierwsze miejsce w konkursie wielkopostnym, publikacja z dn. 19. 03. 2013 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

187.

Staszowski konkurs na klasową palmę, publikacja z dn. 24. 03. 2013 r., /www.sandomierz.opoka.org.pl/.

188.

Staszowski konkurs na klasową palmę, publikacja z dn. 26. 03. 2013 r., /staszow.pl/.

189.

Boże Ciało, publikacja z dn. 30. 05. 2013 r.,/swbartlomiej.com/.

190.

Piesza Pielgrzymka do Sulisławic, publikacja z dn. 12. 06. 2013 r.,/swbartlomiej.com/.

191.

Wiktoria z <Dwójki> najlepsza w Polsce, publikacja z dn. 02. 06. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

192.

 Paulina Dziewierz finalistką konkursu biblijnego, publikacja z dn. 15. 06. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

193.

Sukcesy uczniów w konkursach powiatowych, publikacja z dn. 22. 06. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

194.

Pamiętaliśmy o złotym jubileuszu kapłaństwa, publikacja z dn. 02. 06. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

195.

Książka o kaplicy Tęczyńskich w Staszowie, publikacja z dn. 05. 07. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

196.

Młodzież pamięta – kapitan Józef Jaroń 1900-1940, publikacja z dn. 15. 11. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

197.

Z diecezjalnej olimpiady liturgicznej przywiozła wyróżnienie, publikacja z dn. 25. 11. 2014 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

198.

Ołówek dla Afryki, publikacja z dn. 13. 01. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

199.

Anioł Stróż naszym opiekunem, publikacja z dn. 19. 01. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

200.

Zuzanna Bąk nagrodzona w konkursie na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, publikacja z dn. 19. 01. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

201.

Ewa Szercer wyróżniona w ogólnopolskim konkursie misyjnym, publikacja z dn. 01. 02. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

202.

Wystawa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, publikacja z dn. 04. 03. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

203.

Podziękowanie od fundacji <Redemptoris Misio>, publikacja z dn. 10. 03. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

204.

Pasje Jana Pawła II, publikacja z dn. 07. 04. 2015 r., /www.paderewski. edukacja.strefa.pl/.

205.

Uczniowie z Dwójki nagrodzeni w międzynarodowym konkursie, publikacja z dn. 18. 04. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

206.

Kierownik Szkoły nr 2 w Staszowie zamordowany w Katyniu , publikacja z dn. 18. 04. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

207.

Książka o ks. Nagrodkiewiczu ze Staszowa w ramach projektu IPN <Kamienie Pamięci>, publikacja z dn. 17. 06. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

208.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Rodzina Bogiem silna”, publikacja z dn. 17. 06. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

209.

Trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie plastyczno-literackim dla Mateusza Chary z kl. I „c”, publikacja z dn. 17. 06. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

210.

Paulina Dziewierz finalistką diecezjalnego konkursu z „Pismem świętym w trzecie tysiąclecie”, publikacja z dn. 17. 06. 2015 r., /www.paderewski.edukacja.strefa.pl/.

211.

Sukces staszowskiego ucznia, publikacja z dn. 25. 06. 2015 r. /www.diecezjasandomierska.pl/.

212.
Napisały list do papieża i wygrały ogólnopolski konkurs, publikacja z dn. 11. 10. 2015 r. /paderewski.edukacja.strefa.pl/.
213.
Prace naszych uczennic w książce <Listy do papieża Franciszka>, publikacja z dn. 18. 10. 2015 r. /paderewski.edukacja.strefa.pl/.
214.
<Bóg i Ojczyzna> na przedwojennym Standarze Dwójki, publikacja z dn. 09. 11. 2015 r. /paderewski.edukacja.strefa.pl/.
215.
My spod znaku Orła Białego, publikacja z dn. 13. 11. 2015 r. /paderewski.edukacja.strefa.pl/.
216. Pielgrzymowali pieszo do tronu Sulisławskiej Pani, publikacja z dn. 06. 06. 2016 r., /www.diecezjasandomierska.pl/
217. Msza na cmentarzu cholerycznym, publikacja z dn. 08. 06. 2016 r./www.swietybartlomiej.pl/.
218. Spotkanie z misjonarzem pracującym w Republice Południowej Afryki, publikacja z dn. 01. 11. 2016 r./zs2staszow.pl/.
219. Dary ze Staszowa dla Muzeum Historii Polski w Warszawie, publikacja
z dn. 16. 11. 2016 r./zs2staszow.pl/.

  Inne materiały (np. listy, referaty):

a)    listy:

 

1.

List Ojca Świętego Jana Pawła II do staszowskich uczniów, opublikowany [w:] „Gość Niedzielny – Sandomierz” 2002, nr 5, s. 24.

 

b)     referaty:

1.

Referat pt. Groźne skutki narkomanii wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2006/2007).

2.

Referat pt. Czasopisma młodzieżowe – wartości i zagrożenia wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2006/2007).

3.

Referat pt. Podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP
 nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2007/2008).

4.

Referat pt. Przemoc seksualna wobec dzieci wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2007/2008).

5.

Referat pt. Dlaczego warto czytać dzieciom wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie w dniu 11. 06. 2012 r. (rok szkolny 2011/2012).

6.

Referat pt. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie w dniu 15. 10. 2012 r. (rok szkolny 2012/2013).

7.

Referat pt. Internet w katechezie dzieci wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2013/2014).

8.

Referat pt. Historia kościoła pw. świętego Bartłomieja w Staszowie wraz z kaplicą Tęczyńskich wygłoszony w dn. 27 stycznia 2015 r. dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie.

9.

Referat pt. Rola rodziny w kształtowaniu postaw religijnych dzieci i młodzieży wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szkolny 2014/2015).

10. Referat pt. Rola wychowawcza i kształcąca historii regionalnej wygłoszony podczas spotkania Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego w PSP nr 2 w Staszowie (rok szk. 2016/2017).

e-mail: agata_lucja@wp.pl

Jesteś 3584 gościem na mojej stronie.