Untitled Document
  Untitled Document
 
 

2003 r.

 • członek diecezjalnej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu przy Radzie Duszpasterskiej Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi.

2005 r.

 • wyróżniona nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2007 r.

 • przyjęta w poczet członków Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia z siedzibą w Gdańsku.

2008 r.

 • odznaczona przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie okolicznościowym dyplomem za ofiarność na rzecz obrony życia człowieka.
 • wyróżniona nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • nagrodzona drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie pt. Moje spotkanie z misjami zorganizowanym przez wydawnictwo VERBINUM.

2010 r.

 • wyróżniona nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2011 r.

 • wyróżniona nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • wyróżniona przez komisję katechetyczną przy Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu tytułem Katechety Roku Diecezji Sandomierskiej.

2012 r.

 • wyróżniona nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • nagrodzona Europejską Odznaką Jakości za projekt eTwinning: We Can't Forget Our Past.
 • nagrodzona Europejską Odznaką Jakości za projekt eTwinning: Save Europe Make it a Better Place.
 • przyjęta w poczet członków Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.

2013 r.

 • odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
 • wyróżniona stypendium twórczym przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  z Funduszu Promocji Twórczości.
 • nagrodzona drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie pt. Szkoła i dwór – twórcze zbieranie dokumentów życia społecznego 1863-1989, zorganizowanym przez Dom i Bibliotekę w Sichowie im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 • przyjęta w poczet członków Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

2014 r.

 • wyróżniona nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • wyróżniona w ogólnopolskim konkursie literackim pt. Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • wyróżniona przez Teatr Groteska w Krakowie certyfikatem Pięknego Kulturalnego w ramach kampanii społecznej Kontrrewolucja Kulturowa pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2015 r.

 • przyjęta w poczet członków Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • nagrodzona przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za pracę dydaktyczno-wychowawczą, charytatywną i publicystyczną.

2016 r.

 • odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Wyróżniona nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • nagrodzona drugim miejscem w diecezjalnym konkursie fotograficznym pt. Chrzcielnice kościołów diecezji sandomierskiej zorganizowanym przez o. Kryspina Florysa – gwardiana klasztoru oo. Bernardynów w Opatowie i Joannę Młynarską – liderkę grupy nieformalnej „Tu jestem. Tu pomagam. Tu działam” pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – ordynariusza diecezji sandomierskiej.
e-mail: agata_lucja@wp.pl

Jesteś 3586 gościem na mojej stronie.